Music, mp3, videoklipy, filmy a break dance!!

Vítejte na stránkách věnované hudbě a vše kolem...

Vtipy

Ptá se muž Boha.
"Pane, proč jsi udělal ženu tak krásnou?"
"Abys ji miloval." odpoví Bůh.
"A proč jsi ji udělal tak blbou?"
"Aby milovala ona tebe."


Umře Žid a jde do nebe. Tam na něj čeká Svatý Petr a provádí ho přes celá nebesa. Na jednom místě Svatý Petr udělá:
"Pssss!"
"Proč?" ptá se žid.
"Na druhý straně jsou křesťani a myslí si, že jsou tu jediní."

Umřela takhle Hillary Clintonová, a jen Bůh ví proč, dostala se do nebe. Přišel k ní Svatý Petr a říká:
"Hillary, vím, že tam dole jsi byla někdo, ale tady jsi jen další člověk z mnoha. Protože mám teď velký fofr, posaď se zatím tady, já ještě vyřídím rozdělané věci."
Hillary se posadila a začala si prohlížet své okolí. Všimla si obrovité zdi, která se táhla na obě strany, kam až oko dohlédlo. A ta zeď byla doslova pokryta spoustou hodin. Čas od času některé z nich poskočily o "5 minut dopředu. Když se Svatý Petr vrátil, Hillary se ho ptá, co ty hodiny znamenají.
"Každý ženatý muž na zemi má tady jedny hodiny."
"A co znamená, když se posunou o "5 minut?"
"No, to znamená, že se ten muž, který k těmhle hodinám patří, právě dopustil nevěry."
"A jsou tady i hodiny MÉHO muže?"
"Ale ne, ty má Bůh na stole v kanceláři místo ventilátoru."

Bývalý prezident Reagan zemře a jde do nebe. Stojí v nebeské bráně a Svatý Petr ho vítá. "Vaše jméno, prosím?" zjišťuje světec.
"Ronald Reagan," zní odpověď.
"Máte na to nějaký důkaz?" ptá se Sv.Petr.
"Důkaz, jak důkaz?" diví se Reagan. "Já jsem Ronald Reagan, bývalý prezident USA. Koukejte mě pustit do nebe!"
"Bez důkazu vás nemohu vpustit," na to Svatý Petr.
"A o jakém důkazu to mluvíte?" ptá se Reagan.
"Například," vzpomíná Sv. Petr, "pamatuji si, že když přišel Mozart, dali jsme mu klavír. Za deset minut měl napsaný krásný koncert. Hned jsme viděli, že je to Mozart, tak jsme ho vpustitli do nebe. Když sem přišel Picasso, dali jsme mu štětec, pár olejových barev, plátno a v momentě nakreslil krásný obraz. Poznali jsme, že se jedná o Picassa a tak jsme ho hned vpustili do nebe."
Reagan se podívá na Sv. Petra a povídá: "Mozart a Picasso? Kdo je to?"
Svatý Petr trhne palcem přes rameno a povídá: "V pořádku, jste Reagan, běžte dovnitř."

Bůh se ptá jeptišek jak na Zemi žily. První jeptiška říká: Já jsem žila jen podle písma svatého. Bůh: tak tady máš klíč od Ráje. A jak žilas ty druhá sestro? Já jsem taky žila podle písma svatého a nikdy jsem nezhřešila. Tak tady máš klíč od Ráje. A jak žilas ty třetí sestro? No já jsem.............. no jen to řekni sestro. No já jsem párkrát zhřešila. Bůh: tak tady máš klíč od mého pokoje.
Přijde Ježíš v Karviné do hospody a posadí se.
Číšník ho upozorní: "tady si nesedejte, bo zde sedí štamgasti, vyhodí vás!"
Ježíš nereaguje... Ke stolu přijdou slepý, hluchý a horník. Kupodivu ho nechají sedět mezi sebou.
Ježíš: "Za to, že jste mě nevyhodili se vám odvděčím!"
Dotkne se slepého, slepý vyskočí "Já vidím!"
Dotkne se hluchého, hluchý vyskočí "Já slyším!"
Otočí se k horníkovi a ten na něho: "Na mě nesahej, ty pičo, já mám invalidní důchod!"

Chodil Ježíš po světě, ale nikde se nedočkal poznání. V Americe si ho nevšimli vůbec - takových tam bylo plno. V Rusku si ho raději nevšímali, co kdyby to byl intelektuál - národník. A tak bloudil po světě, až došel do Izraele. Stál tam o jeden barák opřený Kohn. Sotva Krista spatřil, otočil se do dveří a volá: "Arone, Mojše, přineste kladivo a hřebíky, už je tady zas!"
Jednou se bavil Bůh se Svatým Petrem: "Petře, tady je letos taková nuda... Nemáš nějaký nápad?"
"Co takhle nějakou dovolenou? Na Saturnu je teď hezky."
"Ne, tam nechci. Ta silná gravitace mě docela otravuje."
"Tak něco lehčího, třeba Merkur?"
"Tam je zas ukrutné horko."
"Tak něco mezi... třeba Země?"
"Ne, tam ne. Tam se hrozně šíří drby. Před dvěma tisíci let jsem se tam zapomněl s nějakou Židovkou a oni si o tom dodneška povídají."

Chlápek šel lézt po skalách a zrovna v půlce jednoho náročného úseku mu prasklo lano. Zůstal viset za konečky prstů v naprosto bezvýchodné situaci. Před očima mu proběhl celý život a on v náhlém zoufalství obrátil oči k nebi a zvolal: "Je tam nahoře někdo?" A zeshora zahřměl mocný hlas: "Ano, jsem tady!" - "Kdo jste?" - "Bůh jsem, kdo bych byl." - "Prosím, Bože, pomoz mi." - "Pomohu ti. Pusť se." - "Cože?" - "Věř mi, pusť se a já ti pomohu." Chlápek chvilku koukal na nebe a pak zavolal: "Je tam nahoře ještě někdo?"
Proč Pán Ježíš nevychází ze svatostánku?
Protože mu neustále před dvířky svítí červená